Найдено 200+ «I»

INDEED

Английские частицы. Англо-русский словарь

INDEED Также как и в случае с частицей actually, базовой функцией частицы indeed является функция указания на действительное положение дел. Indeed употребляется

I/O CONTROL SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

система вводу-виводу, система керування вводом-виводом

I/O LIST

Англо-український комп'ютерний словник

список вводу-виводу (в операторі вводу-виводу)

ICAI

Англо-український комп'ютерний словник

див. «Intelligent Computer-Assisted Instruction»

IDENTIFICATIONS DIVISION

Англо-український комп'ютерний словник

розділ ідентифікації (у мові КОБОЛ)

IMMEDIATE MODE

Англо-український комп'ютерний словник

безпосередній режим (при якому користувач керує системою, впливаючи на зображення інформаційних об'єктів і процесів на екрані дисплея)

IMPLEMENTATION

Англо-український комп'ютерний словник

1 реалізація, розробка 2 реалізація (конкретне представлення абстрактного програмування)

IN-HOUSE LINE

Англо-український комп'ютерний словник

приватна лінія зв'язку, підключена до мережі загального користування

IN-HOUSE TRAINING

Англо-український комп'ютерний словник

підготовка фахівців власними засобами

IN-LINE CODE

Англо-український комп'ютерний словник

машинні команди (згенеровані транслятором замість звертання до підпрограми)

IN-LINE SUBROUTINE EXPANSION

Англо-український комп'ютерний словник

підставлення підпрограми замість її виклику

INDEXED SEQUENTIAL-ACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(ISAM) індексно-послідовний метод доступу

INDIRECTION

Англо-український комп'ютерний словник

використання непрямої адресації

INEFFECTIVE TIME

Англо-український комп'ютерний словник

загублений час; час простою, простій

INEQUIVALENCE

Англо-український комп'ютерний словник

нерівнозначність (логічна операція)

INFORMATION BIT

Англо-український комп'ютерний словник

інформаційний біт, інформаційний (двійковий) розряд

INFORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

(ILM) керування життєвим циклом порції даних

INITIAL PROGRAM LOADER

Англо-український комп'ютерний словник

(IPL) початковий завантажник, програма початкового завантаження

INTEGRAND

Англо-український комп'ютерний словник

що інтегрується, функція що інтегрується

INTEGRATION

Англо-український комп'ютерний словник

1 інтеграція, об'єднання в систему; компонування 2 інтегрування

INTERNAL FILE

Англо-український комп'ютерний словник

внутрішній файл (у мові Паскаль)

INTERNAL MEMORY

Англо-український комп'ютерний словник

1 власна пам'ять 2 оперативна (основна) пам'ять

INTERNAL SYSTEM NUMBER

Англо-український комп'ютерний словник

(ISN) ідентифікатор об'єкта (в ієрархічних базах даних)

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE

Англо-український комп'ютерний словник

(IETF) організація первинних стандартів для інтернету

INTERNET PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(IP) протокол інтернету, інтернет протокол

INTERNET RELAY CHAT

Англо-український комп'ютерний словник

(IRC) змінний Інтернет чат (гігантський чат для великої кількості одночасних користувачів)

INTERNET SERVER API

Англо-український комп'ютерний словник

(ISAPI) інтерфейс прикладного програмування Інтернет-сервера

INTERRUPT I/O

Англо-український комп'ютерний словник

ввід-вивід (обмін) по перериваннях

INTERRUPT SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

1 програма обробки (оброблювач) переривань 2 програма, що працює по перериваннях

INTERRUPT TRAP

Англо-український комп'ютерний словник

1 переривання 2 обробка переривань

INVARIANT

Англо-український комп'ютерний словник

інваріант (логічне вираження, що зберігає істинність на деякій ділянці програми)

INVERSE IMAGE

Англо-український комп'ютерний словник

1 прообраз 2 інвертоване зображення

INVOKE

Англо-український комп'ютерний словник

викликати, активізувати (процедуру, процес)

IP

Англо-український комп'ютерний словник

див. «intellectual property»; «internet protocol»

ISOLATED WORD

Англо-український комп'ютерний словник

обране слово (при звертанні до асоціативної пам'яті)

ISOMORPHISM

Англо-український комп'ютерний словник

ізоморфізм, взаємнооднозначне відображення

ISP

Англо-український комп'ютерний словник

1 див. «integrated software package» 2 див. «Internet Service Provider»

ITEM SIZE

Англо-український комп'ютерний словник

розмір елемента даних (у бітах, байтах чи цифрах)

ITERATE

Англо-український комп'ютерний словник

виконувати ітерацію, повторювати; виконувати цикл

ITERATOR

Англо-український комп'ютерний словник

ітератор (керуюча конструкція мови програмування для задання послідовності значень параметра циклу)

ITU

Англо-український комп'ютерний словник

див. «International Telecommunications Union»

BECAUSE IT'S TIME NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

(BITNET) "Тому, Що Це Часова Мережа". Одна з перших міжнародних комп'ютерних мереж, створена на початку 80-х рр. 20 ст. Несумісна з Internet

BELIEF-INVOKED INTERPRETATION

Англо-український комп'ютерний словник

інтерпретація "від фактів", висновок знизу нагору (у логічному програмуванні і продукційних системах)

BIT IMAGE

Англо-український комп'ютерний словник

двійковий (бітовий) образ (представлення у вигляді двійкового масиву)

CHIP SUPPLY, INC.

Англо-український комп'ютерний словник

компанія, що займається дистрибуцією напівпровідників, процесорів, мультичіпних модулів

CINE-ORIENTED IMAGE

Англо-український комп'ютерний словник

вертикальне зображення (правильно орієнтоване зображення на мікроплівці)

COMIC-STRIP ORIENTED IMAGE

Англо-український комп'ютерний словник

горизонтальне зображення (повернене зображення на мікроплівці)

COMMON GATEWAY INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(CGI) стандартний прохідний інтерфейс (набір правил, що описують, як Web Server спілкується з іншим програмним забезпеченням)

COPPER DISTRIBUTED DATA INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(CDDI) імплементація FDDI протоколів через STP або UTP

DATA ITEM

Англо-український комп'ютерний словник

елемент даних (запис, поле запису, елемент масиву)

DERIVED DATA ITEM

Англо-український комп'ютерний словник

похідний елемент даних (у мережевих базах даних)

DRAWING INTERCHANGE FORMAT

Англо-український комп'ютерний словник

(DXF) формат інформаційного обміну зображеннями

DUAL IN-LINE MEMORY MODULE

Англо-український комп'ютерний словник

(DIMM або Dimm) ДІМ (модуль пам'яті з дворядним розміщенняв виводів)

ELECTRONIC NUMERICAL INTEGRATOR AND CALCULATOR

Англо-український комп'ютерний словник

(ENIAC) електронний цифровий інтегратор і калькулятор

ENABLED INTERRUPT

Англо-український комп'ютерний словник

дозволене (немасковане) переривання

ENTRY INSTRUCTION

Англо-український комп'ютерний словник

крапка входу (команда, з якої починається виконання програми чи процедури)

GLOBAL IDENTIFIER

Англо-український комп'ютерний словник

глобальний ідентифікатор, глобальне ім'я

GOAL-INVOKED INTERPRETATION

Англо-український комп'ютерний словник

інтерпретація "від мети" (у логічному програмуванні і продукційних системах)

GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT

Англо-український комп'ютерний словник

(GIF) формат для зображень, які містять багато площі одного кольору

GRAPHICAL DEVICE INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(GDI) інтерфейс графічного пристрою (стандарт Windows для передачі графічних об'єктів прямо на пристрій виводу)

HIERARCHICAL INDEXED DIRECT-ACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(HIDAM) ієрархічний індексно-прямий метод доступу

JUMP INSTRUCTION

Англо-український комп'ютерний словник

команда переходу, команда передачі керування

KEY IN

Англо-український комп'ютерний словник

друкувати, уводити з клавіатури

KEYBOARD INPUT

Англо-український комп'ютерний словник

1 ввід (даних) з клавіатури 2 дані, введені з клавіатури

LARGE-SCALE INTEGRATION

Англо-український комп'ютерний словник

(LSI) великомасштабна інтеграція (від 3000 до 100000 електронних компонентів на чіп)

LINES PER INCH

Англо-український комп'ютерний словник

(lpi) рядків на дюйм (про інтервал друку)

LOGICAL INFERENCES PER SECOND

Англо-український комп'ютерний словник

(lips) логічних висновків у секунду (одиниця виміру швидкості редукційних машин і машин з апаратною підтримкою мов логічного програмування)

MESSAGING APPLICATION PROGRAM INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(MAPI) інтерфейс прикладного програмування електронної пошти

MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(MIDI) цифровий інтерфейс музичних інструментів

NETWORK INTERFACE CARD

Англо-український комп'ютерний словник

(NIC) мережева інтерфейсна карта (карта під PCI чи PCMCIA слот, яка під'єднує до комп'ютера пристрій, що в свою чергу під'єднаний до іншого комп'ютера)

PAGE FAULT INTERRUPT

Англо-український комп'ютерний словник

переривання за відсутністю сторінки (у системах з віртуальною пам'яттю)

PERIPHERAL INTERRUPT

Англо-український комп'ютерний словник

переривання від зовнішнього пристрою, переривання вводу-виводу

PHYSICAL INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

1 фізичний інтерфейс 2 фізичне підключення

PROGRAMMING IN LOGIC

Англо-український комп'ютерний словник

(PROLOG) ПРОЛОГ (програмування в логіці) мова логічного програмування 5-го покоління. Базується на вираховуванні предикатів

SECONDARY INDEX

Англо-український комп'ютерний словник

1 вторинний індекс (що має вторинні ключі) 2 детальний (вторинний) індекс (що має всі ключі)

SERIAL LINE INTERNET PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(SLIP) міжмережевий протокол для послідовного каналу

SMALL-SCALE INTEGRATION

Англо-український комп'ютерний словник

(SSI) маломасштабна інтеграція (до 100 електронних компонентів на чіп)

SOURCE DATA ITEM

Англо-український комп'ютерний словник

елемент даних - копія джерела (у базах даних)

Время запроса ( 0.168195333 сек)
T: 0.173433656 M: 1 D: 0