Найдено 200+ «F»

FAIRLY

Английские частицы. Англо-русский словарь

FAIRLY Частица fairly по своему употреблению похожа на частицу positively, однако, встречается реже, в основном в литературном языке. Fairly представляет собой

FACILITIES

Англо-український комп'ютерний словник

1 засоби; устаткування 2 лінія зв'язку

FACSIMILE

Англо-український комп'ютерний словник

1 факсимільна копія, факсиміле 2 факсимільний зв'язок

FACTOR

Англо-український комп'ютерний словник

1. n 1 коефіцієнт; безліч 2 фактор 2. v розкладати на множники

FACTORIZATION

Англо-український комп'ютерний словник

1 розкладання на множники; винесення за дужки 2 факторизація

FAIL

Англо-український комп'ютерний словник

1 відмовляти; виходити з ладу 2 видавати "неуспіх" (при переборі з поверненнями) 3 не виконуватися (про логічну умову); бути помилковим (про твердження)

FAIL-SAFE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

помилкостійка (відмовостійка) система

FAIL-SOFT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

система з амортизацією відмовлень

FAILURE

Англо-український комп'ютерний словник

відмовлення; вихід з ладу; збій; фатальна помилка (програми)

FALSE

Англо-український комп'ютерний словник

"неправда"; невірне значення логічного вираження чи перемінної

FAMILY

Англо-український комп'ютерний словник

сімейство (1. сукупність об'єктів, що мають спільні риси 2. сукупність спільних продуктів чи засобів)

FAR PLANE

Англо-український комп'ютерний словник

задня площина (у машинній графіці)

FAST PAGE MODE DRAM

Англо-український комп'ютерний словник

(FPM DRAM) динамічний ОЗП з швидким посторінковим режимом доступу

FATHER TAPE

Англо-український комп'ютерний словник

вихідна стрічка, стрічка другого покоління

FAULT

Англо-український комп'ютерний словник

помилка; відмовлення; несправність

FEATURE EXTRACTION

Англо-український комп'ютерний словник

виділення ознак (у розпізнаванні образів)

FIBER DISTRIBUTED DATA INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(FDDI) передача даних по кабелю (стандарт передачі даних оптичним кабелем з швидкістю близько 100000000 біт за секунду)

FIELD

Англо-український комп'ютерний словник

поле (1. поіменна частина структури даних чи запису; елемент даних 2. частина екрана, бланка, друкованого документа чи носія даних, призначена для визначеного ви

FIELD EXTRACTION

Англо-український комп'ютерний словник

операція вибірки значення поля запису

FIELD-PROGRAMMABLE GATE ARRAY

Англо-український комп'ютерний словник

(FPGA) масив програмного поля (тип логічного чіпа, який можна запрограмувати)

FIFO ALGORITHM

Англо-український комп'ютерний словник

послідовний алгоритм, алгоритм типу "першим прийшов - першим вийшов"

FILE

Англо-український комп'ютерний словник

файл (1. послідовність чи безліч однотипних записів 2. поіменна цілісна сукупність даних на зовнішньому носії)

FILE DISPOSITION

Англо-український комп'ютерний словник

диспозиція (параметр закриття файлу)

FILE OVERFLOW AREA

Англо-український комп'ютерний словник

область переповнення у файловій системі

FILE PROTECTION

Англо-український комп'ютерний словник

1 захист файлу (апаратні чи програмні засоби для запобігання внесення змін у файл) 2 атрибути захисту

FILE SECURITY

Англо-український комп'ютерний словник

захист файлу, обмеження доступу до файлу

FILE SEPARATOR

Англо-український комп'ютерний словник

(FS) символ роздільника файлів (у коді ASCII представлений числом 28)

FILE SERVER

Англо-український комп'ютерний словник

файлова станція, файловий процесор

FILE STORE

Англо-український комп'ютерний словник

файлова пам'ять; файлова система

FILE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

файлова система (1. частина операційної системи 2. файли, каталоги і керуюча інформація, записані на диск)

FILE VARIABLE

Англо-український комп'ютерний словник

файлова перемінна, перемінна типу "файл"

FILER

Англо-український комп'ютерний словник

1 файлова система 2 сервісна програма роботи з файлами

FILTER

Англо-український комп'ютерний словник

1 фільтр (програма, що одержує всі дані з вхідного потоку і видає всі результати у вихідний потік) 2 фільтр, шлюз (засоби зв'язку двох однотипних мереж)

FINITE-ELEMENT METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

проекційний (проекційно-різницевий) метод

FINITE-STATE GRAMMAR

Англо-український комп'ютерний словник

граматика з кінцевим числом станів, автоматна (регулярна) граматика

FIRE WALL

Англо-український комп'ютерний словник

комбінація апаратного устаткування і програмного забезпечення, що розділяє сітку на кілька частин з міркувань безпеки

FIRMWARE

Англо-український комп'ютерний словник

1 мікропрограмне забезпечення, мікропрограми 2 програма, записана в ПЗП, "зашита" програма

FIRST FIT

Англо-український комп'ютерний словник

метод першого придатного (при розподілі пам'яті)

FIRST NORMAL FORM

Англо-український комп'ютерний словник

перша нормальна форма (відносини реляційної бази даних)

FIRST-IN-FIRST-OUT

Англо-український комп'ютерний словник

(FIFO) у порядку надходження, "першим прийшов - першим вийшов"

FIRST-ORDER LOGIC

Англо-український комп'ютерний словник

числення предикатів першого порядку

FIXED-LENGTH ADDRESSING

Англо-український комп'ютерний словник

адресація з фіксованою довжиною адреси

FIXED-LENGTH RECORD

Англо-український комп'ютерний словник

1 запис фіксованої довжини (запис файлу, у якому всі записи мають ту саму довжину) 2 запис постійної довжини

FIXED-POINT REPRESENTATION

Англо-український комп'ютерний словник

представлення (чисел) з фіксованої відмітки

FLAG

Англо-український комп'ютерний словник

1. n 1 ознака, прапор (однорозрядний реєстр чи логічна перемінна) 2 роздільник кадрів, обмежувач кадрів (у протоколах передачі даних Х.25, SDLC і HDLC) 2. v п

FLAG SEQUENCE

Англо-український комп'ютерний словник

роздільник кадрів, обмежувач кадрів (у протоколах передачі даних Х.25, SDLC і HDLC); послідовність кадрів

FLICKER

Англо-український комп'ютерний словник

(небажане) мерехтіння зображення (на екрані дисплея)

FLOATING-POINT ARITHMETIC

Англо-український комп'ютерний словник

1 арифметика з відмітки, що плаває 2 процесор з відмітки, що плаває

FLOATING-POINT INSTRUCTION

Англо-український комп'ютерний словник

команда операції над числами з відмітки, що плаває

FLOPPY DISK

Англо-український комп'ютерний словник

1 дискета, гнучкий диск 2 нагромаджувач на гнучких магнітних дисках, НГМД

FLOW CONTROL

Англо-український комп'ютерний словник

керування потоком даних (у мережі передачі даних)

FOLDER

Англо-український комп'ютерний словник

папка (використовується для позначення каталогу текстових файлів у системі)

FOREGROUND COLOR

Англо-український комп'ютерний словник

колір символу (на екрані дисплея)

FORMATTER

Англо-український комп'ютерний словник

форматер (1. програма чи частина системи підготовки текстів, що виконує форматування 2. програма чи пристрій для розмітки дисків)

FRAGMENTATION

Англо-український комп'ютерний словник

фрагментація (при динамічному розподілі пам'яті)

FRAME

Англо-український комп'ютерний словник

1 фрейм (у штучному інтелекті) 2 кадр; конверт (у мережах передачі даних) 3 кадр (при обробці зображення) 4 рамка (в інтегрованих системах) 5 запис активації

FRAME GRABBER

Англо-український комп'ютерний словник

пристрій вводу (двовимірних) зображень

FREE SPACE

Англо-український комп'ютерний словник

вільна пам'ять, вільний простір пам'яті

FREE VARIABLE

Англо-український комп'ютерний словник

вільна перемінна (не зв'язана квантором)

FUSER

Англо-український комп'ютерний словник

ф'юзер (ролик лазерного принтера, який використовує високу температуру для того, щоб розтопити частинки тонера на папері)

FUZZY LOGIC

Англо-український комп'ютерний словник

непарна логіка (використовується в експертних системах)

ALPHANUMERIC FIELD

Англо-український комп'ютерний словник

алфавітно-цифрове поле; текстове поле

AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE

Англо-український комп'ютерний словник

(ASCII) Американський стандартний код для обміну інформацією

ASCII FORMAT

Англо-український комп'ютерний словник

текстовий формат (тип кодування мовних символів, при якому кожному символу відповідає окремий числовий код)

AWAY FROM KEYBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

(AFK) "мене немає біля клавіатури" - вираз, яким учасник чату повідомляє інших учасників про свою тимчасову відсутність

BACK FACE

Англо-український комп'ютерний словник

невидима поверхня (у машинній графіці)

BACKUP FILE

Англо-український комп'ютерний словник

резервний файл, резервна копія файлу

BLENDING FUNCTION

Англо-український комп'ютерний словник

стикувальна функція (у машинній графіці при апроксимації лінії відрізками кривих)

BLOCKING FACTOR

Англо-український комп'ютерний словник

коефіцієнт блокування (число записів у блоці)

BOUNDARY FILL

Англо-український комп'ютерний словник

зафарбовування замкнутої області (у машинній графіці)

CARD FEED

Англо-український комп'ютерний словник

подача перфокарт (вводу-виводу перфокарт)

COMPUTER FACILITY

Англо-український комп'ютерний словник

обчислювальний центр (усередині організації)

DIRECTORY FILE

Англо-український комп'ютерний словник

каталог (файл, що містить каталог)

DOD FOUR-LAYER MODEL

Англо-український комп'ютерний словник

див. «The Department of Defense's DARPA Internetwork Project model»

DRAWING INTERCHANGE FORMAT

Англо-український комп'ютерний словник

(DXF) формат інформаційного обміну зображеннями

ELIMINATION FACTOR

Англо-український комп'ютерний словник

коефіцієнт неповного пошуку (в інформаційно-пошукових системах)

END OF FILE

Англо-український комп'ютерний словник

(EOF) кінець файлу, ознака кінця файлу

EXPLANATION FACILITIES

Англо-український комп'ютерний словник

засоби обґрунтування, засоби пояснення (в експертній системі)

EXTENDED BACKUS-NAUR FORM

Англо-український комп'ютерний словник

(EBNF) розширена форма Бекуса-Наура, розширена ФБН

HASHING FUNCTION

Англо-український комп'ютерний словник

функція розміщення, функція хешування

IMAGE FILE

Англо-український комп'ютерний словник

завантажувальний модуль, файл образу завдання

КОМИЛЬФО, COMME IL FAUT, КОМИЛЬФОТНЫЙ

Словарь синонимов

комильфо, comme il faut, комильфотныйСм. приличный...

Время запроса ( 1.07526745 сек)
T: 1.078336244 M: 1 D: 0